Huurovereenkomst op papier

Iedere aspirant huurder krijgt een schriftelijke huurovereenkomst. Deze huurovereenkomst wordt bij aanvang van de huur door beide partijen ondertekend. Daarnaast ontvangt de aanstaande huurder een beginnota met daarop het bedrag dat betaald dient te worden voor aanvang van de huur.