Huurvereisten

Om voor een garagebox in aanmerking te komen, heeft u een vaste baan en kunt u een verhuurderverklaring leveren, waaruit uw goede huurgedrag blijkt. Voor huiseigenaren, geldt de laatste regel natuurlijk niet. Indien u een eigen zaak heeft zullen wij de mogelijkheden individueel bespreken.