Huurverhoging

Jaarlijks kan de huur verhoogd worden in de maand juli.